Wij onderhouden onze website met zorg en aandacht. Bovendien vullen wij de informatie regelmatig aan. Toch kan het zijn dat de informatie op onze website niet juist of onvolledig is. Wijzigingen kunnen we ten alle tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving aanbrengen. Het kan dus zijn dat de informatie die u op een bepaald moment op onze site vond, niet meer exact dezelfde informatie is als nu op deze site staat.

U mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze website opgeslagen informatie openbaar maken. Verveelvoudigen mag wel, mits u daarvoor onze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website. Dit geldt ook voor schade die voortvloeit uit de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen.